Vad innebär när det är extern till-luft till kaminen?

Att det finns möjlighet att ta förbränningsluften direkt utifrån. Är bra när man har ett FTX system på ventilations sidan. Har man självdrag kan det vara bra att ta luften från rummet.