Dockning CTC

CTC erbjuder bra docknings principer för biobränsle i kombination med bergvärme och luft/vatten. Här nere ser ni exempel på bra principer. Kontakta oss så tar vi fram en bra lösning till er produkt från CTC.

Dockningsprincip

Här nere länkar vi till de vanligaste docknings principerna med en värmepump från CTC och en dockningstank. Kontakta oss tar vi fram den dockningsprincip som gäller för ert system.

Komplett paket med dockningstank och dockningssatser CTC

Externa värmekällor som t ex en vattenmantlad kamin kopplas mot dockningstank. Vi erbjuder kompletta paket med rätt dockningssats och dockningstank. Storlek och leveransinnehåll kan variera på vilka behov ni har samt vilken energikälla ni väljer. Tanken innehåller normalt ingen el patron då ordinarie värmekälla ansvarar för värme och tappvarmvatten när man saknar energi från kamin eller sol.

Några starka argument för dockning

  • Ett bra och enkelt sätt att stötta upp sitt befintliga system då man vill få bort tillfälliga höga värmekostnader. Elda mera vid höga elpriser.
  • Vid strömavbrott kan du hålla igång hela ditt värmesystem och även skapa varmt tappvarmvatten om du har kommunalt vatten. Omformare/Nödströmsanläggning håller ingång nödvändiga pumpar osv.
  • Systemet ger mer tappvarmvatten till ditt hus då vi har varmvattenslingor i dockningstanken som förvärms innan den åker in i befintlig vvb.
  • Bättre komfort i rummet där du eldar i. Ger mindre värme till rummet.
  • Du kan även komplettera med vattenburna solfångare. Solslinga i tank är tillval.

Dokument

Anslutning mot dockningstank

Priser och leveranstider

Prislista Nordic Värmesystem
Leveranstider

Kontakta oss för en arbetsoffert eller frågor.