Nordic Multiflex

Nordic Multiflex är vår egen dockningslösning vid biobränsle och annan grundvärme. En smart styrenhet ser till att du kan få ett flexibelt system med bergvärme, frånluftsvärmepump, fjärrvärme, elpanna osv. Det skapas helt nya möjligheter att ansluta energisnåla och miljövänliga värmekällor som t ex solfångare eller en vattenmantlad braskamin till ditt hus. Detta gäller både nya och befintliga system.

Styrenhet – Nordic Multiflex

Så fort det finns energi och temperatur i tanken som räcker till för att värma huset ser Nordic Multiflex till att nyttja den gratis energi som skapats från kamin eller solfångare. Befintlig värmekälla behöver då inte producera värme till huset. Har man varmvattenslinga i dockningstanken får man även mer tappvarmvatten i systemet.

Komplett paket med dockningstank

Externa värmekällor som t ex en vattenmantlad kamin kopplas mot dockningstank. Vi erbjuder kompletta paket med styrenhet och dockningstank. Storlek och leveransinnehåll kan variera på vilka behov ni har samt vilken energikälla ni väljer. Tanken innehåller normalt ingen elpatron då ordinarie värmekälla ansvarar för värme och tappvarmvatten när man saknar energi från kamin eller sol.

Några starka argument för Nordic Multiflex

  • Ett bra och enkelt sätt att stötta upp sitt befintliga system då man vill få bort tillfälliga höga värmekostnader. Elda mera vid höga elpriser.
  • Med värmepump som grundvärme får man automatiskt en vattenvolym att jobba mot men systemet jobbar ändå med flytande kondensering. volymtank på t ex 100 liter behövs ej.
  • Vid strömavbrott kan du hålla igång hela ditt värmesystem och även skapa varmt tappvarmvatten om du har kommunalt vatten. Omformare/Nödströmsanläggning håller ingång nödvändiga pumpar osv.
  • Systemet ger mer tappvarmvatten till ditt hus då vi har varmvattenslingor i dockningstanken som förvärms innan den åker in i befintlig vvb.
  • Bättre komfort i rummet där du eldar i. Ger mindre värme till rummet.
  • Du kan även komplettara med vattenburna solfångare om du väljer solslinga i dockningstanken.

Bilder: Nordic Multiflex

Dokument

Produktblad Nordic Multiflex
Manual Nordic Multiflex
Anslutning och flödesschema dockningstank

Priser och leveranstider

Prislista Nordic Värmesystem
Leveranstider

Kontakta oss för en arbetsoffert eller frågor.