Tillval vattenmantlade kaminer

Samtliga kaminer

Installationspaket mot systemtank/dockningstank

Digital termostat TiEmme – Vanligt tillval
Styrning start och stopp cirkulationspump (Esbe ladd grupp). Levereras med två givare. En givare i kamin och en i tank. Visar temperatur på vattnet i kaminen och startar cirkulationspumpen när temperatur når 55 grader i kaminen samt är 5 grader högre än i tanken. Varnar också när temperaturen når 85 grader. Rekommenderad att placeras nära kaminen. Finns andra funktioner också vid behov.

Finns två utföranden. Vit plast för infällnad (utvändig dosa medföljer), samt glastermostat i svart eller vitt utförande. Endast för infällnad i vägg. Se bilder längre ner.

ESBE ladd grupp Rp 1″60 grader – Vanligt tillval
Ser till att man laddar tanken med en jämn och hög temperatur på 60 grader. Viktigt för att det inte skall bildas kondens i kaminen. Returtemperaturen kommer inte understiga 55 grader.

Överhettningsventil – Vanligt tillval
Termisk ventil som öppnar om vattentemperatur på når 95 grader. Kallvatten kommer in i kaminens separata kylslinga och kyler vattnet i kaminen. På vissa fristående kaminer är överhettningsventilen förmonterad från fabrik. Dränering krävs om ventil öppnar.

Nödströmsanläggning – Vanligt tillval
Backup för att driva digital termostat, cirkulationspump, värmereglering osv. vid strömavbrott (batteri ingår ej)

Tillval fristående kaminer

Extern till-luft
För att ta in uteluft direkt in i kaminen. Är färdigmonterat på många kaminer, tillval på vissa.

Dörr vedfack
Placeras i nedre delen av kaminen.

Tillval inbyggnadskaminer

Isolerpaket – Vanligt tillval
Färdigt isolerpaket att sätta på kaminen för att så mycket som möjligt av värmen ska gå till tanken (Se bild nedan)

Luftgaller – Vanligt tillval
För att få en luftgenomföring i en inbyggnadskamin. Behövs både under och ovan kamin. Se länk för produktblad

Extern till-luft
För att ta in uteluft direkt in i kaminen inkl. manuell styrning. Enbart tillval på Nordic Kamina. Förmonterat på övriga inbyggnadskaminer.

Stativ
Färdigt stativ att ställa kaminen på, bygger 30 cm på höjd. Ej så vanligt tillval. Vanligt att sätta egen höjd med Leca block.

Glasfront med dubbla glas
(endast raka glasrutor). Ger kaminen ett modernare intryck och ger den yttre glasrutan en lägre temperatur.

Eldfasttegel i svart utförande
Finns att beställa på vissa modeller. Se möjligt tillval i prislistan. Som standard vit färg.

Bilder