Dockning

En vattenmantlad kamin skall kopplas på ett befintligt vattenburet värmesystem. Oavsett om det är nybygge eller ett äldre hus finns där ofta någon typ av grundvärme i huset.

Vi på Nordic Värmesystem har stor kunskap kring dockning för att få en bra funktion. En dockning innehåller givetvis en kamin men ofta även en dockningstank som lagrar energin för vidare transport till värmesystemet. Men om huset har ett stort energibehov kan man göra dockningen direkt mot det vattenburna systemet utan en dockningstank. Vi kallar detta för ”Nordic direkt”.

Läs om vår egen Nordic Multiflex med dockningstank men se även vilka docknings principer som våra etablerade tillverkare erbjuder. Kontakta oss så hjälper vi er till en bra systemlösning.