FAQ – Vanliga frågor om vattenmantlade system

Vi har samlat svaren på vanliga frågor vi får om vattenmantlade system, kaminer och hur man ska använda och installera.

Vad händer när jag eldar för mycket i min vattenmantlade kamin?

En vanlig fråga som vi får. Om man inte eldat på ett tag så skall det oftast gå bra att elda ganska länge utan att det blir några problem. Till våra kaminer erbjuder vi vårt installationspaket. I det ingår alltid en digital termostat och en ladd grupp från ESBE med termisk ventil.
Se kopplings schema digital termostat här

Den digitala termostaten visar alltid aktuell temperatur i kaminen. Trycker man tre sekunder på meny knappen så ser man även temperaturen i tanken. När kaminens temperatur överstiger tankens temperatur så startar cirkulationen mot tanken. När man slutar elda och temperaturen i kaminen sjunker så stannar pumpen. Om det blir 85 grader i kaminen så börjar den varna att man kan börja ta det lugnare med sin eldning. Vid 95 grader åker kallvatten in i kylslingan och kyler kaminen ( om man dragit fram kallvatten). Dessutom finns säkerhetsventil vid tanken som löser vid för högt tryck i systemet.

För och nackdelar vid jämförelse vattenmantlad kamin med acctank kontra en traditionell täljstensugn a ca 1-2 ton typ Tulikivi.

Fördelar:

  • Du får ut värmen till hela huset samt kaminen ger även energi för tappvarmvatten.
  • Det blir inte lika varmt i rummet där kaminen står, bättre komfort.

Nackdelar:

  • Det krävs installation mellan kamin och tank.

Kostnad för att mura in Er vattenmantlade kamininsats.

Materialkostnad från 3.000 kr och uppåt. Normalt ingen högre materialkostnad för inmurning. Räkna dock med 20-25 timmars arbete för inmurning. Allt är givetvis individuellt och beronde på design så kan kostnaden bli hög. Väljer man en stilren design så skall inte kostnaden bli alltför hög.

Går det att elda i en vattenmantlad kamin utan att installera mot vatten?

Tyvärr är detta ej möjligt. Garantierna från våra leverantörer gäller inte för detta. Sedan finns det i vissa modeller komponenter som kommer att gå sönder om man eldar i en vattenmantlad kamin som inte är fylld med vatten.

För och nackdelar fristående kamin kontra inbyggnadskamin. Är det någon prisskillnad?

I slutändan kanske ingen större skillnad när det gäller slutpriset. Inbyggnads kanske kan bli något lägre i totalpris. Fördelar med färdiga fristående är att de har något högre verkningsgrad och är färdiga för installation men Aquario, Lucy och MB har också hög verkningsgrad..

Vad innebär kylslinga

I alla kaminer finns en kylslinga som man kan använda om man vill. Då måste man dra fram kallvatten 16 mm Pex/koppar till en syrventil som öppnar om kaminen blir 95 grader och kyler kaminens vatten. Kallvatten åker in i en separat slinga i vattnet och sen måste ni skicka ut detta till golvbrunn eller ut ur huset. Behöver ej vara vid kaminen men man måste dra koppar rör till teknikrum eller liknande. Använder man ej kylslinga så måste man ha en extra säkerhetsventil. En säkerhetsventil finns alltid vid expansionskärl vid ackumulator tank.

Vad innebär när det är extern till-luft till kaminen?

Att det finns möjlighet att ta förbränningsluften direkt utifrån. Är bra när man har ett FTX system på ventilations sidan. Har man självdrag kan det vara bra att ta luften från rummet.

Är det alltid en viss vattenvolym som ingår i kaminen?

Det är lite olika volym. Har inte så stor betydelse. Så snart kaminens vatten har högre temperatur än den temperatur som är i tanken så startar cirkulationspumpen. Det tar lite längre tid att starta pumpen om det är mycket vatten i kaminen. Kopplar man direkt mot systemet så kan mycket vatten i kaminen vara en fördel.

Är det vatten volymen tillsammans med mängden ved som avgör hur mycket kw det är?

Nej det är hur stor brännkammare man har i kaminen. Fristående kaminer har oftast begränsad effekt eftersom brännkammaren inte är så stor. Effekten kan givetvis räcka bra ändå. Inbyggnadskaminer har möjlighet till större brännkammare och ger därför mer effekt. Tänk på att när man har stor brännkammare är det mycket ved som skall in i vardagsrummet. Men givetvis styr tillverkarens data kring effekt. I manual framgår hur mycket ni kan elda per timma.

Innebär det att ju mer kw jag har desto snabbare värms vattnet upp i ackumulatortanken och i rummet?

Det innebär att vattnet i tanken blir snabbare varmt och det är viktigare att dimensionera tanken i rätt storlek. Behöver inte betyda att det blir varmare i rummet men oftast ger den också lite mer luftvärme i rummet så det kan oftast stämma.

Hur stor ackumulatortank behöver jag som minst? hade tänkt mig ca 300 L och vilken tank skulle ni rekommendera av era produkter som passar min stuga på 80m2?

Tror en tank på 300 liter passar bra. Dock beror det på vilken kamin du tittar på och vilket effektbehov ditt hus har. Inget negativt att ha en tank på 500 liter men är 10 cm bredare och djupare. Dock liten prisskillnad. Men i ett litet hus kanske det blir trångt. Vi erbjuder även kompletta tankar.