Med modell Tunnel ges möjligheten att njuta av elden från två olika rum. En vattenmantlad vedeldad inbyggnadskamin med dubbelglas på båda sidor ger mer effekt mot vatten och mindre mot rummet. Tillverkare är Holländska Nordic Fire.

Vattenmantlad inbyggnadskamin

Tunnel har en stor brännkammare vilket gör att du har möjlighet att elda med en hög effekt och där en stor del går till det vattenburna systemet. Det gör att hela ditt hem värms upp utan att temperaturen i t ex vardagsrum / kök blir för hög.

Kaminens brännkammare är utformad på ett sådant sätt att eldstaden alltid brinner optimalt och inte kyls ner för mycket även om du eldar med en mindre effekt. Dessutom avleds förbränningen i det inre på ett sådant sätt att kreosotavlagringar hålls till ett minimum. Fördelen blir att förbränningen sker optimalt, vilket resulterar i en verkningsgrad på mer än 80 %.

Etablerad leverantör från Holland

Nordic Fire är största leverantören av vattenmantlade braskaminer i Nederländerna och Tyskland. Nordic Fire har många års erfarenhet och kunskap inom detta område. En kamin från Nordic Fire kännetecknas av hög teknisk konstruktion vilket ger en renare och effektivare förbränning med mycket värme mot det vattenburna distributionssystemet.

Dokument

Broschyr vattenmantlade kaminer
Manual Tunnel
Mått ritning Tunnel

Priser och leveranstider

Prislista Nordic Värmesystem
Leveranstider

Utföranden

Finns med två vanliga dörrar alternativt i utförande med hisslucka på en sida. Övriga modeller från Nordic Fire är Rosanna, Fortuna och Cottage.

Tillval för ditt system

Installationspaket mot tank, systemtank, dockning med värmepump eller koppla direkt mot värmesystemet.

Se alla tillval här

Kontakta oss för en arbetsoffert eller frågor.

Bilder: Tunnel

Teknisk data: Tunnel

(Klarar nya kraven)

Effekt12,7 kW
Till vatten4,8 kW
Till Luft7,9 kW
Vattenvolym25 liter
Extern till-luft underJA
Verkningsgrad84 %
Trälängder450 mm
Höjd1416 mm
Bredd1020 mm
Djup548 mm
Vikt253 kg
Dim. skorsten anslutning200 mm
Anslutning skorstentopp
Avstånd brännbart sida/bak200 mm