Miljö och Klimat

Idag är miljö- och klimatfrågor en allt viktigare fråga när det gäller inköp av värmeanläggning. Miljöargumenten väger tyngre än någonsin.

Vanliga argument vid investering av ett värmesystem är ofta ur ett besparingsperspektiv. Man talar om värmefaktor och återbetalningstid. Men det kanske är läge att verkligen dra fram värmesystemet i ett miljöperspektiv.

För hur många tänker på att solen ger gratis energi? Solenergi kan man få från solpaneler på sommaren, men även från lagrad solvärme i backen på vintern, genom berg- eller jordvärme.

Ju fler eluppvärmda hus som går över till solenergi för att minska sitt elbehov, desto mindre behöver vi ta hjälp av kol, olja och fliseldade kraftverk för att värma våra hus.

Det är viktigt att vi alla tänker på miljöaspekten! Med rätt värmesystem får du ett bättre miljösamvete på köpet.