Dockning Nibe

Nibe erbjuder bra docknings principer för biobränsle i kombination med både bergvärme och luft/vatten värmepumpar. Nordic Värmesystem erbjuder kompletta paket med dockningstank och rätt dockningssats för era behov och produkt.

Dockningsprincip

Nedan har vi docknings principer för både mark/berg värmepumpar samt luft/vatten värmepumpar. Med hjälp av dockningsprinciperna kan du på ett enkelt sätt se hur värmepumpen kan anslutas till biobränsle och dockningstank.

Dockningsprinciperna är rätt lika för samtliga Nibes luft/vatten- och bergvärmepumpar. Värmepumpen skickar värme direkt till golvvärme/radiatorer men när energi skapas mot dockningstanken stannar värmepump och energin hämtas från dockningstanken istället. När temperaturen sjunker i tanken så startar värmepumpen igen. Förvärmning av tappvarmvatten i dockningstank.

Komplett paket med dockningstank och dockningssatser Nibe

Externa värmekällor som t ex en vattenmantlad kamin kopplas mot dockningstank. Vi erbjuder kompletta paket med rätt dockningssats från Nibe och dockningstank. Storlek och leveransinnehåll kan variera på vilka behov ni har samt vilken energikälla ni väljer. Tanken innehåller normalt ingen elpatron då ordinarie värmekälla ansvarar för värme och tappvarmvatten när man saknar energi från kamin eller sol.

Några starka argument för dockning

  • Ett bra och enkelt sätt att stötta upp sitt befintliga system då man vill få bort tillfälliga höga värmekostnader. Elda mera vid höga elpriser.
  • Vid strömavbrott kan du hålla igång hela ditt värmesystem och även skapa varmt tappvarmvatten om du har kommunalt vatten. Omformare/Nödströmsanläggning håller ingång nödvändiga pumpar osv.
  • Systemet ger mer tappvarmvatten till ditt hus då vi har varmvattenslingor i dockningstanken som förvärms innan den åker in i befintlig vvb.
  • Bättre komfort i rummet där du eldar i. Ger mindre värme till rummet.
  • Du kan även komplettera med vattenburna solfångare. Solslinga i tank är tillval.

Dokument

Anslutning mot dockningstank

Priser och leveranstider

Prislista Nordic Värmesystem
Leveranstider

Kontakta oss för en arbetsoffert eller frågor.