Vad innebär kylslinga?

I alla kaminer finns en kylslinga som man kan använda om man vill. Då måste man dra fram kallvatten 16 mm Pex/koppar till en syrventil som öppnar om kaminen blir 95 grader och kyler kaminens vatten. Kallvatten åker in i en separat slinga i vattnet och sen måste ni skicka ut detta till golvbrunn eller ut ur huset. Behöver ej vara vid kaminen men man måste dra koppar rör till teknikrum eller liknande. Använder man ej kylslinga så måste man ha en extra säkerhetsventil. En säkerhetsventil finns alltid vid expansionskärl vid ackumulator tank.