Solfångare

Mer miljövänlig och billigare energikälla än solen får man leta efter, eftersom solenergi är helt gratis, om man bortser från själva investeringskostnaderna. Solen ger dig värme och energi under stora delar av året (8-9 månader) Förutom att man får gratis energi så får övrig värmeutrustning vila under sommar- månaderna vilket är att föredra.

Kompletta paket med plana eller vakuum solfångare

Vi erbjuder kompletta solfångarpaket som bl.a innehåller solpaneler, drivpaket med expansionskärl, solstyrning, takfästen (plåt eller tegeltak), isolerade solrör (inkl givarkabel) och glykol, takgenomföring mm. Skal man välja plana och vakuum solfångare? Vad man ska välja beror lite på när man vill erhålla energi från solen och vilket solläge man har.

Fördelen med plana solfångare

Är att konstruktionen är betydligt stabilare jämfört med vakuum och passar bättre i hårdare vinterklimat. Plana solfångare har en högre energikurva mitt på sommaren jämfört med vakuum som ger ett större tillskott på vår och höst.

Fördelen med vakuum solfångare

Är att man får ett något jämnare energiuttag under en längre period då vakuum solfångaren är effektiv även vid låg solinstrålning på vår och höst. Det beror på att varje absorbator är isolerad i ett vakuum som finns mellan två glasskikt och därför blir det lägre energiförluster och mer energi.

Dokument

Fil
Fil

Priser och leveranstider

Prislista Nordic Värmesystem
Leveranstider

Kontakta oss för en arbetsoffert eller frågor.

Bilder: Solfångare