Nordic Multiflex

Nordic Multiflex är en smart styrenhet som ser till att du kan få ett flexibelt system med bergvärme, frånluftsvärmepump, fjärrvärme, elpanna osv. Det skapas helt nya möjligheter att ansluta energisnåla och miljövänliga värmekällor som t ex solfångare eller en vattenmantlad braskamin till ditt hus. Detta gäller både nya och befintliga system.

Styrenhet - Nordic Multiflex
Så fort det finns energi och temperatur i tanken som räcker till för att värma huset ser Nordic Multiflex till att nyttja den gratis energi som skapats från kamin eller solfångare. Befintlig värmekälla behöver då inte producera värme till huset. Har man varmvattenslinga i dockningstanken får man även mer tappvarmvatten i systemet.

Komplett paket med dockningstank, se våra exempel här
Externa värmekällor som t ex en vattenmantlad kamin kopplas mot dockningstank. Vi erbjuder kompletta paket med styrenhet och dockningstank. Storlek och leveransinnehåll kan variera på vilka behov ni har samt vilken energikälla ni väljer. Tanken innehåller normalt ingen elpatron då ordinarie värmekälla ansvarar för värme och tappvarmvatten när man saknar energi från kamin eller sol.

Några starka argument för Nordic Multiflex

  • Ett bra och enkelt sätt att stötta upp sitt befintliga system då man vill få bort tillfälliga höga värmekostnader. Elda mera vid höga elpriser.
  • Med värmepump som grundvärme får man automatiskt en vattenvolym att jobba mot men systemet jobbar ändå med flytande kondensering. Bufferttank behövs ej. 
  • Vid strömavbrott kan du hålla igång hela ditt värmesystem och även skapa varmt tappvarmvatten om du har kommunalt vatten. Omformare/Nödströmsanläggning håller ingång nödvändiga pumpar osv.  
  • Systemet ger mer tappvarmvatten till ditt hus då vi har varmvattenslingor i dockningstanken som förvärms innan den åker in i befintlig vvb. 
  • Bättre komfort i rummet där du eldar i. Ger mindre värme till rummet. 
  • Du kan även komplettara med vattenburna solfångare. 

Se bild nedan men se även produktblad till höger. Kontakta oss för en gratis arbetsoffert. 

NMF Web 2022

Läs mer i vårt produktblad hur systemet fungerar.

Klavenstam Web

Dockningstank Tida 500 och en Nibe F730. Caron Aqua kopplad till dockningstank. 

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  • 

  •