Att välja rätt värmesystem

Att välja rätt bland dagens utbud är inte så lätt. Utbudet varierar och för att få den mest optimala lösningen krävs en viss kunskap. Därför har vi en rådgivande funktion som hjälper dig att välja rätt system för just dina behov.

När du står inför valet av ett nytt värmesystem eller att komplettera ditt befintliga värmesystem, finns det ett antal olika frågor som du först bör besvara för att få den mest optimala lösningen för dig.

Du behöver också givetvis beakta vilka övriga förutsättningar du har idag.

Innan du tar kontakt med oss eller någon annan leverantör, ta er tid och svara på frågorna här till höger.

Tänk också på att effektbehovet varierar hos hus med olika 
årsförbrukning av energi vid olika utomhustemperaturer. 

Husets årliga                                     Effektbehov/timme 
energibehov

50000 kWh             6 kW           9 kW          12 kW              15 kW           18 kW 
35000 kWh             4 kW           6 kW            8 kW              10 kW           12 kW 
25000 kWh             3 kW        4,5 kW            6 kW             7,5 kW             9 kW   
15000 kWh             2 kW           3 kW            4 kW                5 kW             6 kW 
Utomhus temp     0 grader    -7 grader     -14 grader    -21 grader    -28 grader       

När du ska välja värmesystem, 
ställ dig följande frågor: 

  • Hur många personer består familjen av?
  • Vilka tomtytor finns tillgängliga för t ex markvärmeslingor?
  • Är husets placering lämplig för solfångare?
  • Hur mycket tid vill du själv lägga ned på att sänka dina värmekostnader, t ex på vedhantering?
  • Finns det bra tillgång till ved eller pellets?

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  • 

  •