Nya regler för utsläpp vid vedeldning

Boverket har nya regler som rör vedeldning. Dessa träder i kraft 1:a juli 2018. Många har nu frågor och funderingar kring de nya reglerna och undrar om detta kommer att gälla även den vedspis eller kamin som de har hemma. 

Nya regler som rör vedeldning gäller för kaminer, pannor och vedspisar som eldas med pellets eller ved. Anledningen till de nya reglerna är att man vill minska på utsläppen av rökgaser som uppkommer i samband med vedeldning. Reglerna gäller vid en nyinstallation av en kamin, vedspis eller panna som eldas med pellets eller ved. Med andra ord gäller det i de fall då man vill installera en kamin, panna eller vedspis i en byggnad där det inte funnits en sådan tidigare. Detta gäller även vid nybygge eftersom det då blir en så kallad nyinstallation. Du som idag har en vedspis, panna eller kamin installerad som eldas med pellets eller ved, berörs inte av de nya reglerna. Mycket information kring de nya regler som rör vedeldning finns att läsa på Boverket.se.

Våra vattenmantlade kaminer ingår under braskaminer och insatskaminer här nedan. Alla våra fristånde kaminer klarar de nya kraven. När det gäller våra inbyggnadskaminer så klarar Lucy, MB och Aquario de nya kraven. Nordic Kamina kommer att utgå ur sortimentet vid nyinstallaion.

Nya regler som rör vedeldning gäller:

  • Fastbränsleeldade pannor
  • Braskaminer
  • Pelletseldade kaminer
  • Insatser
  • Köksspisar
  • Kökspannor

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  • 

  •