Försäljningsrätt på liten & kompakt värmepump

Nordic Värmesystem äger nu försäljningsrätt gällande värmepump från Sirius Värmeteknik. En kompakt och mycket effektiv liten värmepump som passar bra att koppla mot Nordic Hybrid 500 eller köpes i kompletta paket med frontansluten tank. 

Värmeupptagning DX ger möjlighet till markvärme vid liten tomt
Värmeupptagningen DX sker genom att köldmediet under relativt lågt tryck leds in i ett förtennat kopparrör i marken. Metoden är enkel, effektiv och kräver inga stora grävytor. Till exempel kräver 5 kW DX två diken på 30 meter, 1,2 meter bred och 1,2-1,4 meter djup. Mycket lägre kostnad jämfört med att borra. 
Vi kommer nu att söka partners som söker ett komplement till sitt nuvarande sortiment av värmepumpar. Denna värmepump passar väldigt bra enligt nedan: 
  • När man har liten tomt och borrning är inte något alternativ.
  • När man har befintligt system med tank, vedpanna/sol osv men vill komplettera med värmepump. Kopplas mot vatten via växlare.
  • Önskar en bra grundvärme men även komplettera med kamin och/eller solfångare eller har en befintlig vedpanna men vill ha tank och värmepump.
  • Vid små hus med litet effektbehov välj effekt 3 eller 5 kW. Bra med liten märkeffekt när man bygger nytt hus.

Olika modeller och storlekar
Nordic VP kan fås med effekt på 3, 5, 7, 9, 11 eller 14 kW - Brine eller DX.

Kompletta paket värmepump med tank
Vi erbjuder kompletta paket med anpassade tankar beroende på effekt värmepump. Värmepumpen kopplas utan växlare direkt mot tankens hetgasslinga vilket ger riktigt höga topptemperaturer i tanken.

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •