Dockning kamin/sol mot Nibe 750

Nibe har nu lanserat sin dockningssats som möjliggör dockning av vattenmantlade kaminer och solfångare tillsammans med Nibe 750. Funktionsmässigt krävs en dockningstank t ex Nibe AHPS eller liknande samt Dockningssats SCA-41

Grundfunktion värme: Ladda dockningstank med valfri energikälla. Vattenmantlad kamin, vedpanna, pelletskamin, solfångare osv. När temperatur är högre än framledning nyttjas energin i dockningstanken i första hand. När temperaturen sjunker tar Nibe 750 över ansvar för värmeproduktion.

Grundfunktion tappvarmvatten: Varmvattenslinga finns i dockningstank. Inkommande vatten passerar dockningstank och temperaturen höjs om energi finns från externa värmekällor. Om det är hög temperatur begränsas temperaturen innan den går vidare till VVB i Nibe 750. Ett perfekt sätt att erhålla billig och mer tappvarmvatten till huset.

Extra funktion tappvarmvatten: Om man ej nyttjar vattenmantlad kamin eller liknande kan Nibe 750 kopplas mot dockningstank för att erhålla extra tappvarmvatten i huset. Detta istället för att koppla en extra VVB i slinga efter Nibe 750.

Kontakta oss om ni vill veta mer om denna fuktion och om ni vill erhålla offert på system med kamin och eventuellt solfångare. Läs mer här...

Paket Nibe Ahps

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  • 

  •