Är det alltid en viss vattenvolym som ingår i kaminen?

Det är lite olika volym. Har inte så stor betydelse. Så snart kaminens vatten har högre temperatur än den temperatur som är i tanken så startar cirkulationspumpen. Det tar lite längre tid att starta pumpen om det är mycket vatten i kaminen. Kopplar man direkt mot systemet så kan mycket vatten i kaminen vara en fördel.