FTX aggregat

Enervent från Finland har levererat ventilationsag­gregat sedan 1983. Som teknologisk banbrytare i branschen, har Enervent under åren med jämna mellanrum introducerat nya lösningar som skiljer sig från konkurrenternas produkter. Bland de nyaste lösningarna är Enervent ventilationsag­gregat med likströms- eller eco-fläktar för en ännu energieffektivare lösning.

Vi erbjuder en mängd olika modeller och tillval. Här nedan kan ni klicka er vidare till vår leverantör och den modell som kanske passar ert hus. 

Modeller vid olika husstorlekar. Klicka på länk för mer info.

Hus upp till ca 140 m2 - Plaza
Hus upp till ca 180-200 m2 - Pingvin
Hus upp till ca 260-280 m2 - PingvinXL
Hus upp till ca 350 m2 - Pandion

Ovan är bara riktmärken på storlek. Vi behöver ritning för att välja ut rätt modell för ert hus. Ovan är aggregat som placeras i bostadsutrymmet. Finns även vindsaggregat LTR modeller

Övrigt:

Styrning/manöverpanel

En användarvänlig manöverpanel är integrerad i aggregatets front. Från panelen justeras till- och frånluftflödet separat, min tilluftstemperatur. Vid väldigt täta hus, passivhus/lågenergihus bör man uppgradera till MD aggregat som bla innehåller en trådlös pekskärm samt tryckdifferensbrytare vid spiskåpa samt fler styr­möjligheter. 

Bypass/sommarförbigång

Samtliga roterande värmeväxlare vilka inte behöver någon bypassfunktion. När det inte finns behov för återvinning stannar rotorn och luften passerar genom aggregatet utan åter­vinning, denna funktion sker med aggregatens automatik.

Brasfunktion

Bra funktion när man har en eldstad i huset. Denna funktion möjliggör forcering av tilluft vid uppstart av brasa. Forceringen startar genom att vrida på ett vred (timer) i närheten av kaminen. Detta är standard i våra leveranser.

Möjlighet till komfortkyla

Genom att använda bergvärmepumpens borrhål i kombination med ett kylbatteri på ventila­tionssystemet kan man erhålla behaglig kom­fortkyla i hela huset. Man använder den svala vätskan som cirkulerar i borrhålet för att kyla tilluften. Driftkostnaden för kylan är endast cirkulationspumpens energiförbrukning när den är i drift. Bergvärmepumpen behöver ej vara igång för att erhålla kyla. Detta gäller enbart aggregat Pingvin.

Komplett leverans

Vi kan ombesörja en helhetslösning vad gäller bostadens ventilation. Tillsammans med leverans av aggregat från Enervent erbjuder vi även:

  • Projektering, beräkning av luftmängder och kanaldimensionering samt ritning i AutoCad.
  • Leverans av komplett ventilationspaket med aggregat, kanaldetaljer etc.
  • Injustering och information kring installerad ventilationsanläggning.

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •