Ventilation

Idag tillbringar vi ca 90% av vår tid inomhus och det är där som vår kropp vilar och återhämtar sig. Därför är det viktigt med ett rent och fräscht inomhusklimat utan pollen och andra partiklar från uteluften.


Vi har valt att jobba med FTX-ventilation, förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system med en förstklassig ventilation, god värmeekonomi och låga underhållskostnader.

Våra FTX aggregat leder den varma frånluften genom en roterande värmeväxlare som lagrar värmen. När värmeväxlaren roterar flyttas den uppvärmda massan till tilluftsidan och värmer då effektivt upp den kalla tilluften genom att tillföra värmen som finns lagrad i värmeväxlaren. 

Den roterande värmeväxlarens årliga värmeåtervinning kan vara upp till 80 %.

 

pingvin_200.jpg

 

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •