Nordic LV 9, 11 och 13 kW

Nordic L/V i kombination med Nordic Värmeberedare 300/500 ger dig en enkel och mycket flexibel systemlösning. En bra grundvärme kan kombineras med vattenmantlad kamin och solfångare. Enkla och bra styrningar ser till att billigast värmekälla får jobba först.


Nordic L/V har ett så kallat “split system” vilket innebär att inget vatten leds utomhus och det är ingen risk för frysskador. Systemet ger optimerad verkningsgrad även de kallaste vinterdagarna. Den behovsstyrda automatiskavfrostning ger en hög driftsäkerhet.

Leveransinnehåll
Leveransen består av en utomhusdel en inomhusdel med komplett växlarpaket och manöverpanel samt ett monteringskit inklusive färdigfyllda kylmedierör.

Nordic L/V finns i 3 storlekar
9, 11 och 13 kW och split systemet passar väldigt bra mot våra Nordic Värmeberedare för att erhålla flexibla system. 

Läs mer om Nordic L/V i vårt produktblad

Värmesystemet_redigerad_lutt_vatten_bras_thumb.jpg

Produktblad

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •