Länkar

Här hittar du länkar till fördjupad information som kan vägleda dig i ditt val av värmesystem och energikällor. Tipsa gärna oss om länkar som skulle kunna passa här! 


Boverket 
En nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Information och blanketter för ansökan om bidrag för solfångare. 
www.boverket.se

 
EnergimyndighetenEnergimyndigheten arbetar för ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem. Här hittar du mycket användbar information som underlättar ditt val av värmesystem. 
www.energimyndigheten.se

Pellsam 

Pelletsintressenters samorganisation har en stor mängd information rörande pellets som bränsle. Här får du svar på frågor som varför du bör välja pellets som bränsle. Bl a jämförelsekalkyl m m.
 www.pellsam.se

SVEP 
Svenska Värmepumpföreningen, oberoende branschorganisation och informationskanal om och kring värmepumpar. Här får du information om vad du bör tänka på inför köpet av värmepump. Jämförelse med för- och nackdelar mellan olika typer av värmepumpar etc. 
www.svepinfo.se

Vedskolan 

Skogsvårdsstyrelsens information om vedeldning. Vedeldning är en av de billigaste och miljövänligaste uppvärmningsmetoder som finns! Lär dig mer om t ex vedhantering, ekonomi, hur du bäst tänder brasan, vedboden, pellets, värmeanläggningar m m.
www.svo.se/minskog

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •