FAQ Nordic Hybrid

Nordic Hybrid

Vilken installationsyta krävs för Nordic Hybrid 500?
 
Hybrid 500 är 70 cm bred och 74 cm djup. Reshöjd är 190 cm. Installationsytan beror på vilka produkter du skall koppla mot Nordic Hybrid. Koppling av luft/vatten tar ingen inomhus yta då hetgasrören kopplas direkt mot anslutningar i toppen. Skall du koppla en kamin och/eller solfångar kan det vara bra att ha ca 50-60 cm på en sida för inkommande rör och tillhörande komponenter för kamin och sol. Expansionskärl på 35 liter måste också få plats. Brukar rymmas ovan tank men kanske måste placeras på sidan om tanken. 
 
Kan jag placera tanken var jag vill?
 
Eftersom hybrid 500 innehåller 500 liter vatten och har även en säkerhetsventil så måste en golvbrunn finnas i närheten. Vi rekommenderar även att hybriden står i varmt utrymme. Viktigt att isolera alla rör ovan tanken så man minskar läckaget till rummet. 
 
Är det några speciella saker jag måste tänka på innan installation?
 
Vissa saker är bra att tänka på. 
1. Det finns inbyggd värmereglering så viktigt att placera utomhusgivare i norrläge. Kabel 15 meter följer med. Men värmeregleringen styrs främst av den inomhustermostat som följer med (trådbunden). Viktigt att placera den på husets kallaste yta men ej instängt rum. 
2. Där inomhustermostaten är placerad får inte någon ev. golvvärmetermostat vara inställd på en lägre temperatur än vad ni har för önskad inomhustemperatur på hybriden. Väldigt viktig!
 
Hur många produkter går att koppla mot Hybriden?
 
Vi anser att vi har en väldigt bra hybridtank för olika energislag. I grunden är den konstruerad för att jobba med vattenmantlad kamin, vattenburna solfångare samt en luft/vattenvärmepump från Mitsubishi. Tanken har inbyggd styrning för sol och värmepump. Separat styrning för kamin. I praktiken går det även att koppla på ytterligare en vattenmantlad kamin. 
 
Hur styrs dom olika värmekällorna?
 
Hybriden styrs av två givare. En övre som avser komfort för tappvarmvatten. Manuell inställning görs av brukaren. Vilken temperatur krävs för min familj. Sedan finns en nedre givare som ser till att det är tillräckligt hög temperatur för värmen i huset. Blir börvärdet för lågt så startas värmepumpen. Finns ingen värmepump eller om den inte skulle klara börvärdet så aktiveras elpatronerna. Vid solfångare och temperaturen är 5 grader på taket än nedre givaren så startar solpumpumpen. Solen höjer temperaturen i tanken och pumpen stannar. Samma händer vid eldning i kamin. Enkelt och bra.  
 
Måste jag reglera i hybriden varje dag?
 
Absolut inte. Det ni behöver göra är att ställa in önskad inomhustemperatur och sätta ett börvärde för tappvarmvatten. Resten sköter hybriden. Skulle det uppstå något fel så kommer hybriden att larma. 
 
Hybriden larmar, vad gör jag?

Vid strömavbrott eller om något är fel så kommer det ett larm. Tryck på skiftnyckel under tanken för att komma till inställningar. Välj status styrning. Välj Alarm Confirm. Se vad det är för larm. Är det pump 2 error och temp 3 error så avser det solfångarna. Har ni inte installerat solfångare så avaktiverar ni solen på första sidan. Då kommer inte larmet efter nästa strömavbrott. Övriga larm, läs manual. 

 
Det kommer ett larm och High Temp? 
 

Troligen har du eldat lite för mycket i din kamin och tanken har varit uppe i över 90 grader. Nu måste du kolla så inte elpatronerna löst för överhettning. Läs i manualen hur du kontrollerar detta. 

 
Vilka volymer finns hybriden? 
 

Den vanligaste volymen är 500 och 750 liter. Går att beställa med 320 liter också men leveranstid ca 6 veckor då. Finns även i utförande 1000 liter. Hybrid 500 finns oftast på lager. 

 

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •